Overfladekvalitet i CNC-bearbejdede dele

Introduktion

Overfladekvalitet er et afgørende aspekt inden for produktion, da overfladekvaliteten påvirker både ydeevne, levetid og æstetikken.

Overfladekvaliteten vurderes primært ud fra:

  • Synligheden af værktøjsbaner
  • Overfladerughed (Ra)

og begge disse faktorer påvirker i høj grad bearbejdningstiden og dermed den endelige omkostning for emnet.

I denne artikel gennemgås sammenhængen mellem bl.a. overfladekvalitet, bearbejdningsteknologi, menneskelig opfattelse, overfladebehandlinger og omkostninger inden for CNC-bearbejdning.

Synlige værktøjsbaner

Værktøjsbaner, også kendt som bearbejdningsbaner, er synlige linjer eller mønstre, der efterlades på en bearbejdet overflade efter bearbejdningsprocessen. Disse mærker opstår som følge af værktøjets skærebevægelse på materialets overflade. Synligheden og omfanget af disse mærker afhænger i høj grad af bearbejdningsstrategi, fremføringshastighed, overfladehastighed og skæredybde.

Selvom disse mærker ofte betragtes som en naturlig konsekvens af bearbejdning, kan de i visse situationer udgøre problemer. Værktøjsbaner kan påvirke delens æstetik, især i dele beregnet til synlige eller visuelle anvendelser. I meget følsomme anvendelser kan disse mærker indeholde små partikler eller endda bakterier, hvilket kan føre til rengøringsproblemer. Desuden kan synlige maskemærker på mekaniske dele forårsage friktion og potentielt medføre koncentration af spændinger, hvilket kan føre til tidlig svigt.

Af disse grunde kan yderligere afsluttende bearbejdningsoperationer som slibning, polering eller glasblæsning være nødvendige for at minimere synligheden af værktøjsbaner, hvilket dog øger både omkostninger og leveringstid. 

Ra-værdier

Ra-værdien, eller ruhedsgennemsnittet, er en universelt anerkendt parameter til kvantificering af overfladeruhed. Den måler den gennemsnitlige afvigelse fra middellinjen på en overfladeprofil inden for prøvelængden. Jo lavere Ra-værdien er, jo glattere er overfladen.

Inden for CNC-bearbejdning påvirkes Ra-værdien primært af typen af bearbejdningsproces, værktøjets geometri, fremføringshastighed og overfladehastighed.

For at opnå lavere Ra-værdier kræver det ofte yderligere bearbejdningsgange eller langsommere bearbejdningsparametre, hvilket begge øger bearbejdningstiden. Denne tidsforøgelse påvirker igen den samlede bearbejdningsomkostning. 

EasyPartz overfladekvalitet

Hos EasyPartz sigter vi efter at alle emner skal overholde en standard overfladeruhed på Ra 1,6, men resultatet afhænger af delens geometri, materiale og størrelse.

Geometrier som kan bearbejdes med korte værktøjer (mindre end 3xDiameter), vil generelt give bedst overfladekvalitet, da bearbejdningsprocessen er stabil selv ved høje hastigheder.

For bedre overfladekvaliteter ned til Ra 0,2, kontakt EasyPartz for at høre mere om vores muligheder og mulige løsninger.

Opfattelse af værktøjsbaner på bearbejdede dele

Selv når et emne opfylder præcise tolerancekrav, så kan værktøjsbaner have en betydelig indvirkning på den menneskelige opfattelse. Det gælder især når delene håndteres eller observeres tæt.

Taktil opfattelse af værktøjsbaner

Vores fingrer er bemærkelsesværdigt følsomme og i stand til at opdage selv meget små variationer i overfladeruhed og højdeforskelle. Forskning viser at man kan mærke højdeforskelle helt ned til 10-13µm og tykkelsesforskelle ned til 100µm.

Det betyder at selv overflader med identisk Ra værdier kan føles forskellige, alt efter hvordan værktøjsbanerne er kørt. Da vi kan mærke så små forskelle, gør overfladekvaliteten en kæmpe forskel i applikaitoner som f.eks. forbrugerelektronik og lign. produkter, hvor følelsen påvirker den opfattede kvalitet af produktet.

Visuel opfattelse af værktøjsbaner

Det menneskelige øje er også i stand til at registrere små variationer i overflader. Vi kan visuelt opfatte en dybdeforskel på omkring 0,05-0,1 mm under normale lysforhold. Dette kan dog variere afhængigt af faktorer som betragterens synsskarphed, lysforhold og kontrasten mellem delen og dens baggrund.

Værktøjsbanernes orientering og mønster kan desuden skabe visuelle effekter, der får overfladen til at se mindre ensartet ud og dermed potentielt mindre ‘perfekt’ eller ‘høj kvalitet’ i betragterens øjne. Dette er især relevant for dele, der skal have ensartet æstetik eller endda poleret finish.

Overfladekvalitet af forskellige produktionsprocesser

Produktionsprocesser som CNC-drejning, CNC-fræsning og slibning har hver unikke evner og begrænsninger med hensyn til overfladekvalitet og opnåelige Ra-værdier. Her er en kort undersøgelse af, hvad hver proces kan opnå. 

Ubehandlede overflader

Ra-værdien (Roughness Average) af ubehandlet plade metal kan variere meget afhængigt af metallets type og tykkelse, rulleprocessen, der blev brugt til at skabe det, og andre faktorer. Generelt kan ubehandlet plade metal have en Ra-værdi på mellem 0,5 µm og 5 µm. Disse værdier er dog omtrentlige og kan variere afhængigt af de specifikke omstændigheder nævnt ovenfor.

CNC-drejning

CNC-drejning er kendt for sin evne til at producere dele med fremragende overfladefinish. Typiske Ra-værdier inden for CNC-drejning spænder fra 0,4 til 1,6 μm, selvom de påvirkes af værktøjets geometri, fremføringshastighed, skærehastighed og det bearbejdede materiale. Finere overflader kan opnås med langsommere fremføringshastigheder og højere skærehastigheder samt efterfølgende operationer, men dette øger bearbejdningstiden og omkostningerne.

CNC-drejning genererer en spiralformet overfladefinish på grund af værkstykkes cirkulære bevægelse og værktøjets lineære bevægelse. Selv når Ra-værdien er identisk med en fræset overflade, kan de kontinuerlige, ensrettede riller, der skabes ved drejning, føles glattere at berøre. Dette skyldes, at fingeren glider langs rillerne i stedet for på tværs af dem. På trods af tilstedeværelsen af overfladeuregelmæssigheder kan den generelle fornemmelse være af en relativt glattere overflade. 

CNC-fræsning

CNC-fræsning er alsidig og kan opnå gode overfladefinish. Dog er kvaliteten generelt ikke så høj som det, der kan opnås med drejning eller slibning på grund af fræsningsprocessens natur. Den typiske Ra-værdi, der opnås med CNC-fræsning, spænder fra 0,8 til 3,2 μm. Finere overflader kan opnås med langsommere fremføringshastigheder og højere skærehastigheder samt efterfølgende operationer, men dette øger bearbejdningstiden og omkostningerne.

CNC-fræsning, som involverer rotation af et flerfladt værktøj (endefræser) på tværs af værkstykket, skaber en mere tilfældig overfladestruktur med tovejsmærker. Selvom Ra-værdien er den samme som for en drejet overflade, kan en fræset overflade føles ruere, fordi fingerspidsen kommer i kontakt med overfladeuregelmæssighederne i flere retninger. Denne flerrettede kontakt kan producere en højere grad af taktil friktion, hvilket giver en opfattet ru overfladestruktur.

Slibning

Slibning anvendes ofte, når der kræves meget glatte overflader. Det er normalt en afsluttende bearbejdningsoperation, der bruges til at forbedre overfladekvaliteten efter de indledende bearbejdningsoperationer. Slibning kan opnå meget lave Ra-værdier, typisk under 0,1 μm. Faktisk kan slibning endda resultere i superfinish med Ra-værdier i nanometerområdet, selvom dette kræver særlige forhold og teknikker.

Effekten af overfladebehandlinger på overfladekvaliteten

Overfladebehandlinger påføres ofte bearbejdede dele for at forbedre deres funktionelle egenskaber som korrosionsbestandighed eller slidstyrke. Disse behandlinger kan imidlertid også have stor indflydelse på den opfattede overfladekvalitet både taktilt og visuelt. Her er et kig på, hvordan kugleblæsning, anodisering og elektropolering kan påvirke den opfattede overfladekvalitet.

Glasblæsning

Glasblæsning er en proces, hvor et medium af små partikler (glasperler) blæses mod en overflade under højt tryk. Denne behandling fjerner effektivt overfladeurenheder og producerer en ensartet, mat finish. Mindre værktøjsbaner skjules.

Taktilt føles kugleblæste overflader generelt glatte, ikke-slibende og har en ‘blød’ berøring. Visuelt eliminerer kugleblæsning det blændende skær, som man ville få fra en poleret overflade, hvilket resulterer i en dæmpet æstetik, der kan skjule mindre overfladeimperfektioner og værktøjsmærker. Kugleblæste dele opfattes ofte som af høj kvalitet på grund af ensartetheden og glatheden i finishen.

Anodisering

Anodisering er en elektrokemisk proces, der omdanner metaloverfladen til en dekorativ, holdbar, korrosionsbestandig anodisk oxidfinish. Aluminium er ideelt egnet til anodisering, men selv valget af aluminiumslegering påvirker den resulterende overflade. EasyPartz anbefaler aluminium 6082, når der kræves en ensartet anodiseret overflade i høj kvalitet. Synligheden af væktøjsbaner mindskes.

Anodiserede overflader føles glatte og hårde at berøre. De bevarer også den metaliske fornemmelse fra den oprindelige del, hvilket kan bidrage til opfattelsen af robusthed og holdbarhed. Visuelt skaber anodisering en overflade, der ligger mellem mat og blank, og den kan også farves i forskellige farver af æstetiske årsager. Farveens ensartethed og den blanke finish, kan få dele til at udstråle en høj kvalitet.

Elektropolering

Elektropolering af rustfrit stål er en elektrokemisk proces, der fjerner materiale fra en metalbearbejdning, hvilket reducerer overfladens ruhed på mikroskopisk niveau og dermed forbedrer overfladefinishen.

Elektropolerede overflader bliver glattere at berøre. Glatheden reducerer friktionen og kan give en luksuriøs følelse til delen. Ved at fjerne mindre overfladeimperfektioner og reducere værktøjsmærker kan elektropolering få en del til at fremstå som yderst præcis og af høj kvalitet.

Galvanisering

Galvanisering er en almindelig metode, der bruges til at forhindre korrosion af stål. Denne proces involverer påføring af et beskyttende zinkbelægning på stålet, som fungerer som en fysisk barriere og offeranode. Zinket korroderer i stedet for stålet og forlænger dermed delens levetid. Galvanisering kommer i 2 varianter: varmgalvanisering og koldgalvanisering (også kendt som elektrogalvanisering).

Varmgalvanisering resulterer i en overflade med en krystallinsk mønster, hvilket kan give en industriæstetik. Koldgalvanisering giver en blank, skinnende overflade, normalt i en blå eller gul farvetone. Den taktille fornemmelse kan variere afhængigt af galvaniseringsprocessen, lige fra glat (elektrogalvanisering) til en vis ruhed (varmgalvanisering).

Krombelægning

Krombelægning er en overfladebehandlingsproces, der involverer elektroplatering af et tyndt lag af krom på en aluminiumdel. Kromlaget forbedrer delens hårdhed, holdbarhed og korrosionsbestandighed. Derudover giver det en blank, spejlende finish, der markant forbedrer delens æstetiske appel.

Følelsen af en krombelagt aluminiumdel er glat, glidende og kølig at berøre. Dog skal belægningsprocessen udføres med præcision, da eventuelle eksisterende værktøjsmærker eller overfladeimperfektioner kan forstærkes af kromlaget.

EasyPartz overfladebehandling

EasyPartz tilbyder online bestilling og øjeblikkelig prisberegning af komponenter behandlet med glasblæsning, anodisering og elektropolering. For andre overfladebehandlinger, herunder galvanisering og krombelægning, bedes du kontakte os for at høre mere.

EasyPartz kan også levere prøver af forskellige overfladebehandlinger, der matcher din applikation.

Typiske Ra-krav i forskellige brancher

Kravene til overfladekvalitet bør altid vælges på baggrund af den individuelle anvendelse, men her beskrives typiske krav til ruhed i forskellige brancher.

Medicinalindustrien

Medicinalindustrien kræver ofte meget glatte overflader, især i implantater og kirurgiske instrumenter. Implantater kræver ofte lave Ra-værdier omkring 0,4 μm for at minimere kroppens immunrespons og fremme bedre interaktion med biologiske væv. Ligeledes kræver kirurgiske instrumenter lave Ra-værdier (mindre end 0,8 μm) af hensyn til hygiejne og nem rengøring.

Form- og støbeindustrien

I form- og støbeindustrien afhænger de nødvendige Ra-værdier typisk af finishen på det endelige produkt. For eksempel kan højglansfinish kræve meget lave Ra-værdier, mindre end 0,2 μm, mens en mat finish kan være acceptabel med Ra-værdier op til 3,2 μm.

Olie- og gasindustrien

I olie- og gasindustrien kan overfladeruhed have en betydelig indvirkning på korrosionsbestandigheden af komponenter, der er udsat for barske miljøer. De typiske Ra-værdier kan variere fra 3,2 μm for ikke-kritiske komponenter til så lavt som 0,8 μm for tætningsoverflader og områder udsat for højtryksvæsker.

Luftfart-industrien

Luftfart-industrien kræver ofte dele med meget høj præcision og lav overfladeruhed på grund af komponenternes kritikalitet. I denne branche ligger Ra-værdier typisk mellem 0,8 og 1,6 μm. Lavere Ra-værdier kan være påkrævet i visse tilfælde som motordele, tætninger eller lejer, hvor glattere overflader hjælper med at reducere friktion og slid.

Bilindustrien

I bilindustrien kan det krævede Ra-værdi variere betydeligt afhængigt af den pågældende del. Motordele som cylinderboring eller knastaksler kræver normalt en lav Ra-værdi på omkring 0,2 til 0,8 μm for at minimere friktion. På den anden side kan ikke-kritiske komponenter som karosseripaneler have højere tilladte Ra-værdier.

Måling af overfladekvalitet og Ra-værdier

Profilometri er den mest almindelige metode til måling af overfladeruhed og involverer at føre en diamantbelagt stylus hen over overfladen af en del. Denne metode giver en direkte måling af overfladeprofilen, og ud fra denne profil kan flere overfladeruhedsparametre beregnes, herunder Ra-værdien.

Profilometre kan være kontaktbaserede (diamantbelagte stylus) eller berøringsfri (laserprofilometre). Kontaktbaserede profilometre trækker stylusen hen over prøvens overflade, mens berøringsfri profilometre bruger en laser til at scanne overfladen uden fysisk berøring.

Kontaktbaserede profilometre kan måle Ra-værdier under Ra 0,1 og er velegnede til de fleste applikationer.